O estado actual do mar e das praias

Maritimum pretende dar a coñecer o estado das praias e a previsión do mar a través de datos abertos facilitados por institucións públicas. A información relativa á previsión marítima, eólica e meteorolóxica está segmentada por poboacións costeiras e actualizada en tempo real segundo a información subministrada por institucións públicas.

Maritimum

Maritimum destacado en